Sök

<< Augusti >>

  M T K T P L S
31 1 2 3 4 5 6
32 7 8 9 10 11 12 13
33 14 15 16 17 18 19 20
34 21 22 23 24 25 26 27
35 28 29 30 31
Evenemang

Nyheter

 

Sjömans-Unionen är ett år 1916 grundat FFC-anslutet fackförbund. Unionen representerar stor yrkesskicklighet och är den mest sakkunniga intresseorganisationen i branschen.

I början av år 2003 hade Unionen 11 064 medlemmar, anställda bl.a. på passagerar- och fraktfartyg, isbrytare, flottningsbogserare, förbindelsebåtar och insjöfärjor. Medlemskåren är fördelad på 12 fackavdelningar.

Sjömans-Unionens främsta uppgift är intressebevakning. I frågor som rör din anställning får du vid behov råd och anvisningar, antingen av förtroendemannen på din arbetsplats eller Unionens kontor.

Unionens huvudkontor finns i Helsingfors. Dessutom har Unionen fyra regionalkontor, dvs i Åbo, Kotka, (Vasa) och på Åland.

Välkommen! 

Takaisin Tulosta