Päävalikko

matti

Haku

<< Elokuu >>

  M T K T P L S
31 1 2 3 4 5 6
32 7 8 9 10 11 12 13
33 14 15 16 17 18 19 20
34 21 22 23 24 25 26 27
35 28 29 30 31
Kaikki tapahtumat

Ajankohtaista

Helsingfors 11.11.2005, Rosella fotsätter under finsk flagg

Sjömans-Unionen och Viking Line nådde samförstånd:
Rosella fortsätter Tallinntrafiken under finsk flagg

Finlands Sjömans-Union och Ålands Redarförening har i dag nått en överenskommelse som tryggar fortsatt trafik under finsk flagg samt finländska arbetsplatser och arbetsvillkor på Viking Lines Rosella som trafikerar mellan Helsingfors och Tallinn.

Med beaktande av det svåra konkurrensläget beträffande trafiken på Tallinn har organisationerna enats om att något frångå bestämmelserna i avtalet för passagerarfartyg. Avvikelser är möjliga med avseende på arbetstagare som anställs härefter och de berör ersättning för naturaförmåner, betjäningsarvode och semesterpenning. Ifråga om övriga villkor tillämpas gällande passagerarfartygsavtal.

Sjömans-Unionen hoppas att alla fackföreningsanslutna finländare i mån av möjlighet reser med passagerarfartyg under finsk flagg. Med tanke på säkerheten är det viktigt att passagerare och besättning talar samma språk.

Tilläggsinfo:
Ordförande Simo Zitting (0400) 813 079

Takaisin Tulosta