Päävalikko

matti

Haku

<< Elokuu >>

  M T K T P L S
31 1 2 3 4 5 6
32 7 8 9 10 11 12 13
33 14 15 16 17 18 19 20
34 21 22 23 24 25 26 27
35 28 29 30 31
Kaikki tapahtumat

Ajankohtaista

Medlemstjänster


Medlemsfrågor

Sjömans-Unionens medlemsavgift är 1,55 % av bruttolönen (2005). Tiina Kytölä och Henrik Lagerberg betjänar svenskspråkiga medlemmar, tel. 09-615 20 257. Ansökan om medlemsavgiftsbefrielse (Printa, fyll i och skicka till medlemsregistret)

Medlemsförmåner

Medlemsförmåner erbjuds av bl.a. Merita, Turva, Teboil, Pomi och Finlands Resebyrå

Guldmärken

Sjömans-Unionens medlemmar tilldelas förbundets guldmärke när de erlagt medlemsavgift till förbundet i 25 år. Vidare information: tel. 09-615 20 20.

Fritid och semesterstugor

Som medlem i Sjömans-Unionen kan du få semesterstöd genom Finlands Fackförbunds Semesterorganisation SAL och Lomaliitto. Unionen har egna semesterstugor i Kerimäki, Hamina, Vasa, Levi och Gustavs.

Utbildning

Unionen anordnar vid Kiljavainstitutet utbildning bl.a. för förtroendemän och arbetarskyddsfullmäktige.

Arbetarskydd

Unionen bevakar sina medlemmars intressen på det allmänna planet i frågor som gäller arbetarskyddet och säkerheten på arbetsplatserna.

Takaisin Tulosta