Päävalikko

matti

Haku

<< Elokuu >>

  M T K T P L S
31 1 2 3 4 5 6
32 7 8 9 10 11 12 13
33 14 15 16 17 18 19 20
34 21 22 23 24 25 26 27
35 28 29 30 31
Kaikki tapahtumat

Ajankohtaista

Arbetslöshetskassan

tel. 09 - 615 20 230 (må - fre klo 9 - 11)
e-post


Första gången du blir arbetslös:
* anmäl dig omedelbart på arbetskraftsbyrån
* lämna in till arbetslöshetskassan retroaktivt en dagpenningsansökan för gärna tre kalenderveckor tillsammans med ett löneintyg som omfattar minst 43 arbetsveckor före arbetslösheten. Löneintyget skall innehålla specifikation över semesterpenning och semesterersättningarnas belopp. Dessutom skall du be arbetsgivaren om ett intyg över tjänstetiden, om anställningsförhållanden har varit kortvariga.

Lönebesked duger inte.
* fyll noggrant i alla punkter i ansökningen
* bifoga till ansökningen beslut eller senaste utbetalningskvitto över de sociala bidrag du fått, t.ex. hemvårdsstöd för barn, även till make betalt hemvårdsstöd måste anmälas till kassan.
* har du biinkomster t.ex. från jordbruk, bifoga till ansökan utredning över senaste fastställda beskattning (2003)

Ifyllande av fortsättningsansökan:
* fyll i dagpenningsansökan för minst fyra kalenderveckor från måndag till söndag. Du kan också fylla i ansökningen per kalendermånad eller för längre tid än fyra veckor
* fyll i alla punkter, även punkten "pensioner och sociala bidrag" måste alltid ifyllas. Ansökan görs och undertecknas retroaktivt. När ansökningen kommer till kassan och den är rätt ifylld, är betalningsdagen följande onsdag efter den vecka då ansökningen inkommit

Om du på nytt blir arbetslös efter ett kort anställningsförhållande längre än 1 månads heltidsarbete:
* anmäl dig på arbetskraftsbyrån
* lämna in till kassan dagpenningsansökan för fyra veckor. Bifoga till ansökningen senaste lönebesked och intyg över anställningförhållandets längd, t.ex. arbetsavtal
* kontrollera medlemsavgiften

Om du är i anställningsförhållande som är kortare än 1 månad:
Om tillfälligt arbete finns varje månad bör ansökan skickas in per kalendermånad. Du bör anteckna arbetsdagarna och
–timmarna i ansökningsblanketten. Bifoga löneuppgifterna för samma period, t.ex. en lönespecifikation eller ett separat löneintyg.
* om du arbetar tillfälligt t.ex. en dag eller en vecka och arbetet inte fortsätter längre, kan du skicka in ansökan även för fyra kalenderveckor. Bifoga löneuppgifterna.
* kontrollera medlemsavgiften

OBS!!
Fyll i ansökan omsorgsfullt. Bristfälligt ifyllda ansökningar returneras alltid. Ansökningen får inte heller fyllas i på förhand. Bifoga de uppgifter som behövs. Skicka inte ansökningen utan nödvändiga bilagor, t.ex. löneuppgifter.

Betalning av medlemsavgiften
* också från lön som du betalas för anställningsförhållande för sådan tid för vilken du söker jämkad dagpenning, måste du till Unionen och arbetslöshetskassan betala medlemsavgift, som tillsammans är 1,55 % av bruttolönen
* kontrollera om arbetsgivaren har innehållit medlemsavgiften direkt från din lön. Om arbetsgivaren inte har innehållit medlemsavgiften, måste du betala den själv.

Vid ärenden som gäller betalning av medlemsavgiften kan du kontakta Tiina Kytölä, som ansvarar för medlemsregister, tel. (09) 615 20 257.

Oärlighet
* arbetslöshetskassan påminner om, att all oärlighet vid ansökandet av arbetslöshetsskyddet kan leda till t.ex. följande: udredning av polismyndigheterna, en straff belagd av domstol, utskrivning ur arbetslöshetskassan, återkassering av de utbetalda förmånerna

Mera information: Arbetslöshetskassornas Samorganisation http://www.tyj.fi.

Takaisin Tulosta